V případě, že vám reálně hrozí exekutor a soud, podívejte se jak Exekuce nemovitostí elegantně řešit. Nedaří-li se prodej nemovitosti klasickým způsobem a tedy tzv. dlouhým prodejem, můžete získat rychle hotovost pokud zvolíte Výkup nemovitostí.


Technická specifikace

Součástí prodávaného, resp.kupovaného domu je následující standard vybavení:

I. Pozemek

II. Dispoziční řešení

1 .PP

 • vstupní hala se schodištěm
 • WC
 • garáž
 • skladové prostory

1 .NP

 • obývací pokoj s kuchyňským koutem a schodištěm
 • ložnice
 • koupelna

2.NP

 • 2 ložnice
 • koupelna

III. Konstrukční řešení - dle projektové dokumentace

a) vodorovné konstrukce

základy

 • základové prahy z vyztuženého betonu

izolace

 • izolace tepelné - celý objekt bude izolován v souladu s platnými ČSN
 • izolace proti zvýšené zemní vlhkosti

podlahy

 • betonové s vrstvou protihlukové izolace, v 1 .NP a v 1 .PP tepelná izolace

podhledy

 • sádrokartonové podhledy v sociálních zařízeních

střecha

 • dřevěný krov větraný, parozábrana, ORSIL 180 m, folie, dvojité latění, betonová taška

terasa

 • spádovaná s hydroizolační stěrkou, keramická dlažba

b) svislé konstrukce

nosné

 • obvodové zdivo cihelné se zateplovacím systémem
 • vnitřní zdivo Liapor

příčky

 • příčky budou ve všech částech zděné, předstěny sádrokartonové, v sociálních zařízeních voděodolné

c) schodiště

 • budou provedena dřevěná, zábradlí ocelové, madlo dřevěné

IV. Výplně otvorů, povrchy - dle projektové dokumentace

výplně otvorů

 • okna v celém objektu budou plastová v barvě bílé, zvenku folie s imitací dřeva, s ocelovou výztuží, s celoobvodovým kováním se štěrbinovým větráním a mikroventilací, zasklená sklem se sníženým koeficientem prostupu tepla
 • vnitřní parapety v barvě oken (bílé) -postforming
 • venkovní parapety plech
 • dveře domovní - protipožární bezpečnostní vstupní dveře, dřevěné prosklené, zárubně kovové, klika-koule
 • vnitřní dveře - folie imitace dřeva, zárubně obložkové v barvě křídla a podlahy - folie, klika-klika

povrchy

 • dlažba bude provedena keramickou dlažbou se soklem
 • dlažba teras bude provedena mrazuvzdornou keramickou dlažbou
 • venkovní dlažba chodníků bude provedena betonovou dlažbou dle projektu
 • v obytných místnostech plovoucí laminátová podlahová krytina s imitací dřeva
 • v sociálních zařízeních keramická dlažba
 • obklady budou provedeny z bělninových obkladů, v místnosti WC do výše 150 cm, v koupelně do výše 210 cm
 • stěny nosné a stropy - dvouvrstvá štuková omítka, alt. sádrokarton, malba bílá
 • příčky a podhledy - sádrokarton, malba bílá

V. Technické zařízení budov - dle projektové dokumentace

kanalizace

 • kanalizace dešťová bude provedena v plastu, napojena do jednotné kanalizace
 • kanalizace splašková bude provedena v plastu a napojena do jednotné kanalizace

vodovod

 • rozvody budou provedeny v plastu, napojeny na novou vodovodní přípojku
 • samostatný vodoměr pro každý dům

ústřední vytápění a měření a regulace

 • vytápění a TUV v domě bude zajištěno lokálně ze zařízení umístěného v I.PP (kotel na plyn a ohřívač TUV)
 • rozvody TUV provedeny v plastu
 • rozvody ÚT stoupací potrubí ocel, od stoupacího potrubí vedeného v podlahách měď
 • radiátory ocelové

zařizovací předměty

 • v každém sociálním zařízení domu bude WC, vana či sprcha a umývadlo, pákové baterie, možnost připojení automatické pračky v 1.NP
 • v kuchyňském koutu příprava pro napojení odtahové digestoře, elektrického a plynového sporáku a myčky nádobí
 • příprava pro kuchyňskou linku - kanalizace, voda, TUV

elektro

 • každý dům bude napojen na novou přípojku NN ze stávající trafostanice
 • každý dům bude mít svůj elektroměr
 • vnitřní rozvody budou provedeny z mědi
 • nad vchodem do objektu z ulice bude umístěno světlo s čidlem
 • ve dvorní části bude umístěno světlo nad vchodem s vypínačem
 • koncová zařízení elektro v barvě bílé, svítidla v prostorách bez denního osvětlení
 • dům bude vybaven soustavou hromosvodu

slaboproudy

 • každý dům bude vybaven zvonkem a el. domovníkem
 • každý dům bude mít provedenou přípravu na připojení telefonu
 • každý dům bude napojen na společnou televizní anténu

plyn

 • každý dům bude napojen na novou přípojku plynu
 • každý dům bude mít svůj plynoměr

VI. Komunikace a chodníky - dle projektové dokumentace

 • ke každému vchodu bude přiveden chodník z betonové dlažby
 • u objektů bude vytvořena plocha pro popelnici pro každý dům
 • terénní a sadové úpravy dle projektu
Kontakt: info@realitni-kancelare.com

Hledej:
Nejlepší bydlení realitní kancelář