V případě, že vám reálně hrozí exekutor a soud, podívejte se jak Exekuce nemovitostí elegantně řešit. Nedaří-li se prodej nemovitosti klasickým způsobem a tedy tzv. dlouhým prodejem, můžete získat rychle hotovost pokud zvolíte Výkup nemovitostí.


Vybírání a vrácení složené blokační jistiny / provize

 

Vybírání blokačních jistin a provizí

Zálohy a jiné finanční prostředky může přijímat pouze osoba zplnomocněná k tomu jednatelem společnosti. Kopii tohoto zplnomocnění musí mít realitní makléř stále u sebe a při vybírání blokačních jistin a provizí ho druhé straně ukázat. Každá přijatá finanční částka má svůj příjmový doklad, na kterém je uvedena částka, den příjmu a podpis zplnomocněné osoby. Vybraná blokační jistina na koupi nebo pod/nájem nemovitosti může být vybrána jen na základě mandátní smlouvy mezi Nejlepším bydlením a zájemcem o koupi, pronájem nabízené nemovitosti. Běžná částka je stanovena na 5 % z ceny nemovitosti + DPH a o její změně může rozhodnout pouze vedoucí pobočky.  Po vybrání blokační jistina informujeme realitní makléř ihned zájemce (prodávajícího - podle smlouvy o zprostředkování) o tom, že u nás složil klient zálohu na jeho nemovitost (Oznámení o obstarání zájemce).

 

O složení blokační jistiny sepíše makléř Protokol o složení blokační jistiny, a takto vyplněný jej předá asistentce, která jej archivuje. Výše uvedený systém je nutno dodržovat pro průhlednost všech obchodů.

 

Vrácení blokačních jistin a provizí

Pokud mandant projeví zájem o vrácení zálohy složené u Nejlepšího bydlení, podstoupí makléř tuto žádost jednateli společnosti, který jediný může rozhodnout o vrácení blokační jistiny nebo provize. Mandant je povinen tuto žádost podat písemně (pokud to učiní jen ústně, musí ho makléř vyzvat k písemné žádosti). K žádosti se písemně vyjádří makléř, který okomentuje žádost mandanta a vydá své doporučení. K žádosti mandanta je oprávněn se vyjádřit i vedoucí pobočky. Vrací se ty blokační jistiny nebo provize, u kterých je žádost oprávněna. O oprávněnosti rozhodne jednatel společnosti.

 

Kontakt: info@realitni-kancelare.com

Hledej:
Nejlepší bydlení realitní kancelář