V případě, že vám reálně hrozí exekutor a soud, podívejte se jak Exekuce nemovitostí elegantně řešit. Nedaří-li se prodej nemovitosti klasickým způsobem a tedy tzv. dlouhým prodejem, můžete získat rychle hotovost pokud zvolíte Výkup nemovitostí.


Výše provize

 

Provize se stanovuje dohodou a obvyklé situaci v daném regionu. Doporučená a obvyklá výše provize je  5 % bez DPH pro všechny typy nemovitostí. U nemovitostí do ceny 300.000 je doporučení domlouvat provize dohodou. U dražších nemovitostí nad 4 mil. Kč je zcela běžné snižovat provizi, a to buď ji dát pevnou částkou, nebo snížit procento. Podle regionu se vybírá provize od kupujícího nebo prodávajícího.

U některých případů se dá stanovit i pevná částka spolu s pevně stanoveným rozsahem služeb, který klienti získají protihodnotou.

 

Provize u pronájmu

U nájmu se řídí místními zvyklostmi a dohodou s pronajímatelem i nájemce. Běžné jsou 2 nájmy, pokud se bude jednat o dlouhodobý pronájem na 3 a více let pak i více. Někde platí provizi jen nájemce, jinde zase pronajímatel 1 nájem a 1 nájem nájemce. toto je vždy otázkou dohody s pronajímatelem a nájemníkem a na základě jednání se dá provize za zprostředkování nájmu vždy upravit.

 

Kdy se fakturuje?

Obecně platí, že fakturujeme v té chvíli, kdy jsme naplnili předmět úhrady. Při určení data fakturace je nutné brát v úvahu aktuální znění příslušných zákonů, zejména o účetnictví, DPH a daně z příjmů.

 

Provizi hradí kupující

V případě, že provizi hradí kupující, pak je nutné vystavit fakturu ihned v den zaplacení blokace nebo její části. Fakturujeme vždy složenou část provize. Pokud z technických důvodů nelze vydat fakturu, pak je nutné vydat fakturu nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti vydat fakturu (současné znění zákona). Ukončovací evidenční list pak makléř vyplní vždy až při podpisu zprostředkovávaných smluv.

 

Provizi platí prodávající

V případě, že provizi platí prodávající, pak fakturujeme, jakmile Kupující a Prodávající podepíší jednu ze smluv a my jsme naplnili příležitost k uzavření zprostředkovávané smlouvy, zároveň makléř vyplní ukončovací evidenční list

Kontakt: info@realitni-kancelare.com

Hledej:
Nejlepší bydlení realitní kancelář